Mål: B 1109-19

Prövningstillstånd

Fråga om dels hur penningtvättsbrottet förhåller sig till ett förbrott som utgjorts av ett bedrägeri, dels om gärningarna har täckts av uppsåt eller oaktsamhet. Även fråga om skadestånd.