Mål: B 1109-19

Prövningstillstånd

Fråga om dels hur penningtvättsbrottet förhåller sig till ett förbrott som utgjorts av ett bedrägeri, dels om gärningarna har täckts av uppsåt eller oaktsamhet. Även fråga om skadestånd.

Om avgörandet

Målnummer
B 1109-19