Mål: Ö 1272-19

Prövningstillstånd

Fråga om skälig orsak för entledigande av boutredningsman.