Mål: T 481-19

Prövningstillstånd

Fråga om tillämpningen av 8 kap. 6 § försäkringsavtalslagen (2005:104).