Mål: B 6140-18

Prövningstillstånd

Fråga om värdegränsen mellan stöld och ringa stöld vid butikstillgrepp (partiellt prövningstillstånd).

Om avgörandet

Målnummer
B 6140-18