Mål: B 6140-18

Ringa stöld-gränsen

Prejudikat

Värdegränsen mellan stöld och ringa stöld vid butikstillgrepp går vid 1 250 kr.

Om avgörandet

Målnummer
B 6140-18
Benämning
Ringa stöld-gränsen
Lagrum
8 kap. 2 § brottsbalken
Rättsfall
NJA 1985 s. 384NJA 1990 s. 743NJA 1994 s. 699NJA 2003 s. 495NJA 2009 s. 586
Sökord
Ringa stöldButikstillgreppSnatteri