Mål: B 6140-18

Ringa stöld-gränsen

Prejudikat

Värdegränsen mellan stöld och ringa stöld vid butikstillgrepp går vid 1 250 kr.