Mål: B 6140-18

"Ringa stöld-gränsen" NJA 2019 s. 951

Prejudikat

Värdegränsen mellan stöld och ringa stöld vid butikstillgrepp går vid 1 250 kr.