Mål: B 5898-18

Prövningstillstånd

Fråga om tillämpningen av regleringen kring dödsbos innehav av vapen i 7 och 8 kap. vapenlagen (1996:67).