Mål: T 909-19

Prövningstillstånd

Omprövning av trafikskadeersättning. Fråga om en försäkringstagares begäran om omprövning av ersättningen för inkomstförlust kan medföra en omprövning av orsakssambandet mellan personskada och arbetshinder. (Partiellt prövningstillstånd.)