Mål: T 6146-18

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål som rör fullmakts giltighet efter fullmaktsgivarens död (21 § avtalslagen).