Mål: T 4464-19

Prövningstillstånd

Fråga om ändring av skadeståndsskyldighet sedan hovrätt dömt utöver parts yrkande i skadeståndsfråga. Partiellt prövningstillstånd. (Tidigare målnr B 3565-19)