Mål: Ö 3364-18

Flaggan NJA 2019 s. 72

Prejudikat

Bevisbörda och beviskrav i mål om allmänt åtal för tryckfrihetsbrott vid invändning om att spridning kan ha skett obehörigen eller vid ett tidigare tillfälle. Justitiekanslern måste förebringa så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 3364-18
Föreslagen benämning
Flaggan
Lagrum
1 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen1 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen9 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen
Rättsfall
NJA 1990 s. 210NJA 2000 s. 355
Sökord
TryckfrihetsmålBevisbördaBeviskravCensurförbudPreskriptionsinvändning