Mål: Ö 1825-18

Skogsbranden i Västmanland NJA 2019 s. 89

Prejudikat

Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 1825-18
Föreslagen benämning
Skogsbranden i Västmanland
Lagrum
1 § trafikskadelagen (1975:1410)8 § trafikskadelagen (1975:1410)
Rättsfall
NJA 1988 s. 221NJA 2007 s. 997NJA 2016 s. 142NJA 2017 s. 622EU-domstolens dom Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146EU-domstolens dom Rodrigues de Andrade, C-514/16, EU:C:2017:908 EU-domstolens dom Núñez Torreiro, C-334/16, EU:C:2017:1007
Sökord
Trafikskada