Mål: Ö 1825-18

Skogsbranden i Västmanland NJA 2019 s. 89

Prejudikat

Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.