Mål: T 1559-18

Gamla vägen

Prejudikat

Ren förmögenhetsskada. En bostadsrättsförening har ansetts skyldig att ersätta en förvärvare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Om avgörandet

Målnummer
T 1559-18
Benämning
Gamla vägen
Lagrum
1 kap. 2 § skadeståndslagen2 kap. 2 § skadeståndslagen
Rättsfall
”Badkarsskadan” NJA 1975 s. 657”Kone” NJA 1987 s. 692”Fastigheten Pastorn” NJA 2001 s. 878”Max och Frasses” NJA 2005 s. 608”BDO” NJA 2014 s. 272 ”Kommunens oriktiga upplysning” NJA 2017 s. 824
Sökord
Ren förmögenhetsskadaBefogad tillitBostadsrättPantsättningLägenhetsförteckningVårdslöshetBevisbörda