Mål: Ö 141-19

NJA 2019 s.119

Prejudikat

Konkurs. Frågor vid obeståndsprövningen om hänsyn ska tas till gäldenärens egendom i utlandet, om värdering av en aktiepost i ett onoterat bolag samt om betydelsen av att gäldenärens egendom är utmätt även på grund av en överklagad dom om betalning.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 141-19
Lagrum
1 kap. 2 § konkurslagen2 kap. 8 § konkurslagen3 kap. 22 § utsökningsbalken13 kap. 7 § utsökningsbalken13 kap. 14 § utsökningsbalken
Rättsfall
NJA 2002 s. 463NJA 2013 s. 822
Sökord
KonkursInsolvensObeståndUtmätningVärdering