Mål: Ö 5945-18

NJA 2019 s. 271

Prejudikat

Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader. Frågor om särskilda skäl och om vilka omständigheter prövningen i högre rätt av ett dit överklagat positivt förhandsbesked ska grundas på.