Mål: B 5533-18

Plakatet NJA 2019 s. 279

Prejudikat

Omständigheten att en skrift framställts i tryckpress ska prövas som en processförutsättning vid talan enligt tryckfrihetsförordningen. Det är tillräckligt att det framstår som mer sannolikt att en skrift är framställd i tryckpress än att så inte är fallet.

Om avgörandet

Målnummer
B 5533-18
Benämning
Plakatet
Lagrum
1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen7 kap 7 § tryckfrihetsförordningen9 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen
Rättsfall
NJA 1959 s. 495NJA 2002 s. 583"Flaggan" NJA 2019 s. 72
Sökord
TryckfrihetsmålBeviskravFramställd i tryckpressProcessförutsättningTryckt skrift