Mål: T 1600-18

"Kioskförsäkringen" NJA 2019 s. 136

Prejudikat

Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid.