Mål: T 1600-18

Kioskförsäkringen NJA 2019 s. 136

Prejudikat

Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid.

Om avgörandet

Målnummer
T 1600-18
Benämning
Kioskförsäkringen
Lagrum
7 kap. 2 § försäkringsavtalslagen (2005:104)7 kap. 4 § försäkringsavtalslagen (2005:104)8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen (2005:104)
Rättsfall
”BWE:s rättsskyddsförsäkring” NJA 2013 s. 253”Cremonas ansvarsförsäkring” NJA 2017 s. 601
Sökord
FörsäkringFörsäkringsersättningFöretagsförsäkringPreskription