Mål: Ö 1537-18

"Den vidaresålda bilen" NJA 2019 s. 151

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt, särskilt förutsättningarna för gransknings- och prejudikatdispens.