Mål: Ö 1537-18

NJA 2019 s. 151

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt, särskilt förutsättningarna för gransknings- och prejudikatdispens.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 1537-18
Lagrum
49 kap. 14 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1982 s. 27NJA 2009 s. 738NJA 2011 s. 843NJA 2012 s. 476”Marginalen” NJA 2018 s. 1062
Sökord
Prövningstillstånd i hovrättHäleriförseelseGodtrosförvärv