Mål: Ö 2468-18

"Vårdnadsyrkandet" NJA 2019 s. 160

Prejudikat

När ett mål om vårdnad, boende och umgänge har överklagats avseende endast umgänge får motparten som huvudregel inte framställa yrkanden om vårdnad och boende efter överklagandetidens utgång.