Mål: Ö 2468-18

Vårdnadsyrkandet NJA 2019 s. 160

Prejudikat

När ett mål om vårdnad, boende och umgänge har överklagats avseende endast umgänge får motparten som huvudregel inte framställa yrkanden om vårdnad och boende efter överklagandetidens utgång.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 2468-18
Benämning
Vårdnadsyrkandet
Lagrum
6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken6 kap. 17 § andra stycket föräldrabalken
Rättsfall
NJA 1966 s. 525NJA 1987 s. 602NJA 1993 s. 666NJA 1993 s. 751NJA 2009 s. 798 II NJA 2011 s. 311
Sökord
Avvisat yrkandevårdnad om barnumgänge