Mål: T 5437-17

"Belgor" NJA 2019 s. 171

Prejudikat

Klander av skiljedom. Fråga om domstols utgångspunkt för prövningen av skiljenämnds behörighet. Även fråga om ett handläggningsfels betydelse för att en skiljedom ska kunna upphävas.