Mål: T 5437-17

Belgor NJA 2019 s. 171

Prejudikat

Klander av skiljedom. Fråga om domstols utgångspunkt för prövningen av skiljenämnds behörighet. Även fråga om ett handläggningsfels betydelse för att en skiljedom ska kunna upphävas.

Om avgörandet

Målnummer
T 5437-17
Föreslagen benämning
Belgor
Lagrum
34 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Rättsfall
”Red Sea” NJA 1990 s. 419”Fruits et Légumes” NJA 2003 s. 379”Vägmaterialet” NJA 2007 s. 475”Tupperware” NJA 2010 s. 734”Concorp I” NJA 2012 s. 183”Partneravtalet” NJA 2015 s. 741”Avräkningsavtalet” NJA 2017 s. 226”Robot Grader” NJA 2018 s. 291
Sökord
Klander av skiljedomSkiljedomSkiljeavtalSkiljenämnds behörighetHandläggningsfel