Mål: T 2835-18

"Husbilarna" NJA 2019 s. 195

Prejudikat

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen.