Mål: T 2835-18

Husbilarna NJA 2019 s. 195

Prejudikat

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen.

Om avgörandet

Målnummer
T 2835-18
Benämning
Husbilarna
Lagrum
54 § köplagen38 § konsumentkreditlagen (2010:1846)7 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Rättsfall
”Krupps äganderättsförbehåll” NJA 1932 s. 292”Smågrisarna” NJA 1959 s. 590”Asfaltsbolagets dörrar” NJA 1960 s. 221”Industriportarna” NJA 1974 s. 660”Det tyska äganderättsförbehållandet” NJA 1978 s. 593
Sökord
ÅtertagandeförbehållÄganderättsförbehållFörfogandeförbud