Mål: B 5025-18

”Det tillfälliga näringsförbudet” NJA 2019 s. 251

Prejudikat

Fråga om utformning av näringsförbud när tillfälligt näringsförbud gällt och fortsatt ska gälla.