Mål: B 5025-18

NJA 2019 s. 251

Prejudikat

Fråga om utformning av näringsförbud när tillfälligt näringsförbud gällt och fortsatt ska gälla.

Om avgörandet

Målnummer
B 5025-18
Lagrum
4 § lagen (2014:836) om näringsförbud10 § lagen (2014:836) om näringsförbud21 § lagen (2014:836) om näringsförbud51 kap. 25 § rättegångsbalken
Sökord
NäringsförbudTillfälligt näringsförbudReformatio in pejus