Mål: B 4878-18

"Upprepade grova våldtäkter mot barn" NJA 2019 s. 238

Prejudikat

Straffvärde när den tilltalade mot en och samma målsägande har begått ett mycket stort antal grova våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn.