Mål: B 4878-18

Upprepade grova våldtäkter mot barn NJA 2019 s. 238

Prejudikat

Straffvärde när den tilltalade mot en och samma målsägande har begått ett mycket stort antal grova våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn.

Om avgörandet

Målnummer
B 4878-18
Föreslagen benämning
Upprepade grova våldtäkter mot barn
Lagrum
6 kap. 4 § brottsbalken6 kap.6 § brottsbalken26 kap. 2 § brottsbalken29 kap. 1 § brottsbalken29 kap. 2 § brottsbalken
Rättsfall
”Skärtorsdagsdomen” NJA 2008 s. 359”De upprepade förfalskningarna” NJA 2018 s. 378
Sökord
StraffmätningAsperationsprincipenBrottspåföljdGrov våldtäkt mot barnGrovt sexuellt övergrepp mot barn