Mål: B 5931-18

"Utlänningens vistelsetid" NJA 2019 s. 316

Prejudikat

Utvisning på grund av brott. Prövningen av om det föreligger synnerliga skäl för utvisning av en utlänning med lång vistelsetid i Sverige.