Mål: B 5931-18

Utlänningens vistelsetid NJA 2019 s. 316

Prejudikat

Utvisning på grund av brott. Prövningen av om det föreligger synnerliga skäl för utvisning av en utlänning med lång vistelsetid i Sverige.

Om avgörandet

Målnummer
B 5931-18
Benämning
Utlänningens vistelsetid
Lagrum
8 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)8 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716)8 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716)
Rättsfall
NJA 1980 s. 407NJA 1980 s. 725NJA 1980 s. 769NJA 1981 s. 426NJA 1981 s. 1246NJA 1982 s. 198NJA 1983 s. 131NJA 1993 s. 68NJA 2005 s. 283NJA 2007 s. 425"28 år i Sverige" NJA 2009 s. 300"Utvisningsverkställighet I" NJA 2019 s. 47 I
Sökord
UtvisningSynnerliga skälVistelsetid