Mål: B 184-19

NJA 2019 s. 327

Prejudikat

Efter huvudförhandlingen i ett brottmål beslutade rätten att dom skulle meddelas senare och att den tilltalade skulle bli kvar i häkte. Enligt anteckningar som sändes till parterna hade rätten i anslutning till förhandlingen också beslutat dom. Innan domen meddelades kompletterade rätten utredningen och tog på begäran av den tilltalade upp ny bevisning vid en fortsatt huvudförhandling. De ledamöter som deltagit vid huvudförhandlingen har ansetts inte vara jäviga att handlägga målet vid beslutet om komplettering eller vid en fortsatt huvudförhandling.

Om avgörandet

Målnummer
B 184-19
Lagrum
4 kap. 13 § rättegångsbalken30 kap. 7 § rättegångsbalken35 kap. 7 § rättegångsbalken46 kap. 17 § rättegångsbalken51 kap. 17 § rättegångsbalken
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
NJA 1998 s. 82NJA 2005 s. 864NJA 2010 s. 274NJA 2013 s. 1055NJA 2014 s. 482Europadomstolens dom Hauschildt v. Denmark, no. 10486/83, den 24 maj 1989Europadomstolens dom Padovani v. Italy, no. 13396/87, den 26 februari 1993Europadomstolens dom Daktaras v. Lithuania, no. 42095/98, den 10 oktober 2000Europadomstolens dom Perote Pellon c. Espagne, no. 45238/99, den 25 juli 2002Europadomstolens dom Cianetti c. Italie, no. 55634/00, den 22 april 2004Europadomstolens dom Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no. 21369/04, den 22 juli 2008
Sökord
JävNy bevisningHuvudförhandlingÖverläggning