Mål: Ö 3574-18

Snöklockan NJA 2019 s. 335

Prejudikat

Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 3574-18
Föreslagen benämning
Snöklockan
Lagrum
2 kap. 9 § stiftelselagen (1994:1220)2 kap. 12 § stiftelselagen (1994:1220)2 kap. 14 § stiftelselagen (1994:1220)2 kap. 17 § stiftelselagen (1994:1220)9 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220)
Sökord
StiftelseBefogenhetEntledigandeIntressekonfliktJäv