Mål: Ö 3574-18

"Snöklockan" NJA 2019 s. 335

Prejudikat

Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.