Mål: Ö 701-19

Utlämningen av unionsmedborgaren NJA 2019 s. 377

Prejudikat

Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 701-19
Benämning
Utlämningen av unionsmedborgaren
Lagrum
Artikel 18 i fördraget om Europeiska unionens funktionssättArtikel 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt2 § lagen (1957:668) om utlämning för brott18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
NJA 2009 s. 280NJA 2016 s. 1024Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630Raugevicius C-247/17, EU:C:2018:898
Sökord
Utlämning för brottFri rörlighetUnionsmedborgareHemvistPermanent bosättning