Mål: B 5057-18

Målsägandens ålder NJA 2019 s. 347

Prejudikat

I mål om sexualbrott mot barn ankommer det på åklagaren att på sedvanligt sätt styrka målsägandens ålder. Om folkbokföringsdatabasens uppgifter om målsägandens födelsetid kan ifrågasättas, måste åklagaren visa att uppgifterna grundas på ett tillfredsställande underlag eller lägga fram annan utredning som bekräftar uppgifterna.

Om avgörandet

Målnummer
B 5057-18
Benämning
Målsägandens ålder
Lagrum
6 kap. 4 § brottsbalken6 kap. 6 § brottsbalken6 kap. 8 § brottsbalken
Rättsfall
NJA 1982 s. 164NJA 1982 s. 193NJA 1990 s. 210”Häktningsrestriktionerna ” NJA 2015 s. 769”Den oklara identiteten” NJA 2017 s. 430M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, ECHR 2003-XIISöderman v. Sweden [GC], no. 5786/08, ECHR 2013
Sökord
Sexualbrott mot barnBeviskravFolkbokföringÅlder