Mål: T 796-18

"CicloMulsion" NJA 2019 s. 382

Prejudikat

Klander av skiljedom. Fråga om ett handläggningsfel sannolikt har inverkat på utgången.