Mål: T 796-18

CicloMulsion NJA 2019 s. 382

Prejudikat

Klander av skiljedom. Fråga om ett handläggningsfel sannolikt har inverkat på utgången.

Om avgörandet

Målnummer
T 796-18
Benämning
CicloMulsion
Lagrum
34 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Rättsfall
NJA 1965 s. 384”Soyak” NJA 2009 s. 128"Belgor" NJA 2019 s. 171
Sökord
Klander av skiljedomHandläggningsfel