Mål: B 1622-18

"Airsoftvapnet" NJA 2019 s. 399

Prejudikat

Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.