Mål: T 3536-18

Resenären utan ID-handling NJA 2019 s. 406

Prejudikat

Bevisbörda och beviskrav i mål om tilläggsavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Om avgörandet

Målnummer
T 3536-18
Föreslagen benämning
Resenären utan ID-handling
Rättsfall
NJA 2013 s. 711 (II) ”Parkeringen på Torggatan”
Sökord
TilläggsavgiftKollektiv persontrafikBevisbördaBeviskrav