Mål: T 3536-18

"Resenären utan ID-handling" NJA 2019 s. 406

Prejudikat

Bevisbörda och beviskrav i mål om tilläggsavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.