Mål: T 3536-18

Resenären utan ID-handling NJA 2019 s. 406

Prejudikat

Bevisbörda och beviskrav i mål om tilläggsavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.