Mål: T 5108-18

"Tunnelbanespärrarna" NJA 2019 s. 414

Prejudikat

En resenär passerade spärrarna i tunnelbanan utan att ha en giltig biljett. Avsaknaden av biljett har inte ansetts ursäktlig i den mening som avses i 2 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.