Mål: B 5089-16

Rocktown NJA 2019 s. 423

Prejudikat

En butiksägare som olovligen säljer varor med upphovsrättsligt skyddade motiv gör intrång i rättsinnehavarens ensamrätt till spridning också beträffande lagrade varor med likadana motiv, under förutsättning att även dessa är avsedda för försäljning.

Om avgörandet

Målnummer
B 5089-16
Föreslagen benämning
Rocktown
Lagrum
2 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk53 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verkArtikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29 av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
Syed, C-572/17, EU:C:2018:1033
Sökord
UpphovsrättsintrångBrott mot upphovsrättslagen