Mål: B 381-19

NJA 2019 s. 438

Prejudikat

Synnerliga skäl för prövningstillstånd när det finns grund för resning till men för den tilltalade.

Om avgörandet

Målnummer
B 381-19
Lagrum
54 kap. 10 § rättegångsbalken58 kap. 3 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 2001 s. 687 INJA 2011 s. 254NJA 2013 s. 75NJA 2013 s. 931
Sökord
PrövningstillståndSynnerliga skälResning