Mål: B 381-19

NJA 2019 s. 438

Prejudikat

Synnerliga skäl för prövningstillstånd när det finns grund för resning till men för den tilltalade.