Mål: T 4179-18

Entré Malmö NJA 2019 s. 445

Prejudikat

En lokalhyresgäst har på grund av brist i nyttjanderätten, föranledd av ombyggnadsarbeten, ansetts ha rätt till nedsättning av hyran och senare även rätt till förtida uppsägning av hyresavtalet.

Om avgörandet

Målnummer
T 4179-18
Benämning
Entré Malmö
Lagrum
12 kap. 11 § jordabalken12 kap. 16 § jordabalken38 § köplagenartikel 25 CISG
Rättsfall
NJA 2016 s. 303NJA 2017 s. 3
Sökord
HyraNedsättningUppsägning