Mål: T 4179-18

"Entré Malmö" NJA 2019 s. 445

Prejudikat

En lokalhyresgäst har på grund av brist i nyttjanderätten, föranledd av ombyggnadsarbeten, ansetts ha rätt till nedsättning av hyran och senare även rätt till förtida uppsägning av hyresavtalet.