Mål: T 5342-18

Bilservices betalningar NJA 2019 s. 468

Prejudikat

Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) enligt 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen har ansetts inte kunna ske från en betalningsmottagare som inte stod i ett direkt skuldförhållande till konkursgäldenären.

Om avgörandet

Målnummer
T 5342-18
Föreslagen benämning
Bilservices betalningar
Lagrum
4 kap. 10 § konkurslagen
Rättsfall
NJA 1985 s. 177NJA 1996 s. 282NJA 1996 s. 333
Sökord
Återvinning i konkursBetalning av skuldSkuldförhållande