Mål: T 5342-18

"Bilservices betalningar" NJA 2019 s. 468

Prejudikat

Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) enligt 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen har ansetts inte kunna ske från en betalningsmottagare som inte stod i ett direkt skuldförhållande till konkursgäldenären.