Mål: B 6195-18

"Kvantumbranden" NJA 2019 s. 492

Prejudikat

Mordbrand. Rubricering och straffvärdebedömning.