Mål: B 6195-18

Kvantumbranden NJA 2019 s. 492

Prejudikat

Mordbrand. Rubricering och straffvärdebedömning.

Om avgörandet

Målnummer
B 6195-18
Föreslagen benämning
Kvantumbranden
Lagrum
13 kap. 1 § brottsbalken13 kap. 2 § brottsbalken
Rättsfall
”Bussen i Östberga” NJA 2017 s. 531”Skärpet” NJA 2017 s. 1129”Brevinkastet” NJA 2018 s. 574”De upprepade skattebrotten” NJA 2018 s. 634”Rånet i tobaksbutiken” NJA 2018 s. 767 I”Penningtvättshjälpen I” NJA 2018 s. 1010 I
Sökord
MordbrandRubriceringGradindelningStraffvärdeFara