Mål: Ö 997-19

Swefilmer NJA 2019 s. 501

Prejudikat

Bestämmelserna om prövningstillstånd i Högsta domstolen bygger i grunden på en avvägning, i vilken domstolen kan beakta inte bara frågan om prejudikatintresse utan även andra omständigheter. Att det finns förutsättningar för prövningstillstånd innebär inte att sådant tillstånd också ska beviljas. Det förhållandet att domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd i ett enskilt fall kan därför i sig inte utgöra ett rättegångsfel.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 997-19
Föreslagen benämning
Swefilmer
Lagrum
54 kap. 10 § rättegångsbalken58 kap. 1 § rättegångsbalken59 kap. 1 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 2013 s. 746NJA 2016 s. 262NJA 2016 s. 320”Dreamfilm” NJA 2019 s. 3
Sökord
PrövningstillståndHäng-ptDomvilla