Mål: Ö 3462-18

"Det kaliforniska surrogatarrangemanget" NJA 2019 s. 504

Prejudikat

Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.