Mål: Ö 3462-18

Det kaliforniska surrogatarrangemanget NJA 2019 s. 504

Prejudikat

Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 3462-18
Benämning
Det kaliforniska surrogatarrangemanget
Lagrum
1 kap. 2 § regeringsformen1 kap. 3 § föräldrabalken3 a § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor7 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågorartikel 8 i Europakonventionenartikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
Mennesson mot Frankrike (nr 65192/11, ECHR 2014)Labassee v. France, no. 65941/11, 26 June 2014Paradiso and Campanelli v. Italy, [GC], no. 25358/12, 24 January 2017Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother, [GC], no. P16-2018-001, French Court of Cassation, 10 April 2019
Sökord
Erkännande av utländsk domAssisterad befruktningBarnets bästaFaderskapModerskapRätt till privatlivRätt till familjelivSurrogatmoderskap