Mål: Ö 5038-18

Tvådagarsposten NJA 2019 s. 526

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Normal postgång är numera att ett brev delas ut inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Laga förfall kan därför anses föreligga om ett överklagande inte kommit fram i tid eller avskilts för domstolens räkning men har lämnats in för postbefordran minst tre arbetsdagar före angiven sista dag för överklagandet (jfr NJA 1985 s. 862).

Om avgörandet

Målnummer
Ö 5038-18
Benämning
Tvådagarsposten
Lagrum
32 kap. 8 § rättegångsbalken58 kap. 11 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1985 s. 862NJA 1986 s. 203NJA 1989 s. 313NJA 1997 s. 820
Sökord
Återställande av försutten tidLaga förfallPostbefordran