Mål: B 177-19

CBD-oljan NJA 2019 s. 531

Prejudikat

CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika. Det strider inte mot legalitetsprincipen att anse oljan som narkotika vid tillämpning av narkotikastrafflagen, trots att den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa.

Om avgörandet

Målnummer
B 177-19
Benämning
CBD-oljan
Lagrum
1 § narkotikastrafflagen (1968:64)2 § narkotikastrafflagen (1968:64)8 § narkotikastrafflagen (1968:64)artikel 1 i 1971 års konvention om psykotropa ämnen (SÖ 1972:42)artikel 3 i 1971 års konvention om psykotropa ämnen (SÖ 1972:42)
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
”Psilocybin” NJA 1995 s. 219”Industrihampan” NJA 2007 s. 219”Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter” NJA 2012 s. 105”DMT I” NJA 2014 s. 259”Vargskinnen” NJA 2016 s. 680”DMT II” NJA 2018 s. 983Hammarsten, C-462/01, EU:C:2003:33
Sökord
NarkotikabrottBeredningBlandning eller lösningCBD-oljaIndustrihampaLegalitetsprincipenPsykotropt ämneTHC