Mål: B 549-19

Människorovet NJA 2019 s. 553

Prejudikat

Gränsdragningen mellan människorov och människorov som är mindre grovt. Även fråga om människorov konsumerar grov misshandel.