Mål: B 549-19

Människorovet NJA 2019 s. 553

Prejudikat

Gränsdragningen mellan människorov och människorov som är mindre grovt. Även fråga om människorov konsumerar grov misshandel.

Om avgörandet

Målnummer
B 549-19
Benämning
Människorovet
Lagrum
3 kap. 6 § brottsbalken4 kap. 1 § brottsbalken
Rättsfall
”Skärpet” NJA 2017 s. 1129”De upprepade förfalskningarna” NJA 2018 s. 378”Brevinkastet” NJA 2018 s. 574
Sökord
MänniskorovGrov misshandelBrottskonkurrens