Mål: B 4150-18

Utvisning och familjevåld NJA 2019 s. 544

Prejudikat

En tidigare ostraffad person som har gjort sig skyldig till flera våldsbrott mot närstående har utvisats på grund av återfallsrisk.

Om avgörandet

Målnummer
B 4150-18
Benämning
Utvisning och familjevåld
Lagrum
8 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)8 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716)
Rättsfall
NJA 2006 s. 375NJA 2007 s. 533
Sökord
UtvisningÅterfallsrisk