Mål: B 4150-18

Utvisning och familjevåld NJA 2019 s. 544

Prejudikat

En tidigare ostraffad person som har gjort sig skyldig till flera våldsbrott mot närstående har utvisats på grund av återfallsrisk.