Mål: Ö 287-19

Myrans inteckning NJA 2019 s. 569

Prejudikat

En uppgift i fastighetsregistrets inskrivningsdel kan rättas enbart om det vid en enkel jämförelse mellan beslutet om inskrivning, handlingarna i inskrivningsärendet och vad som tillförs i rättelseärendet, klart framgår att det föreligger en oriktighet.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 287-19
Benämning
Myrans inteckning
Lagrum
19 kap. 22 § jordabalken
Rättsfall
NJA 1990 s. 208NJA 2007 s. 396NJA 2014 s. 29
Sökord
RättelseFastighetsregister