Mål: T 2984-18

"Korsviken" NJA 2019 s. 587

Prejudikat

Beslut på en föreningsstämma i en samfällighetsförening har upphävts på grund av brister i kallelseförfarandet.