Mål: T 2984-18

Korsviken NJA 2019 s. 587

Prejudikat

Beslut på en föreningsstämma i en samfällighetsförening har upphävts på grund av brister i kallelseförfarandet.

Om avgörandet

Målnummer
T 2984-18
Benämning
Korsviken
Lagrum
4 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter28 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter47 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter53 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Rättsfall
NJA 1936 s. 684NJA 1939 A 136NJA 1973 s. 355
Sökord
SamfällighetKlanderFöreningsstämma