Mål: T 620-19

Prejudikat

En målsägande som för talan i samband med åtal för brott får ändra sitt ersättningsyrkande i högre rätt till följd av att åklagaren där justerat åtalet.

Om avgörandet

Målnummer
T 620-19
Lagrum
13 kap. 3 § rättegångsbalken45 kap. 5 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1971 s. 317NJA 2016 s. 737
Sökord
TaleändringEnskilt anspråkKränkningsersättningÅtalsjustering