Mål: T 620-19

NJA 2019 s. 600

Prejudikat

En målsägande som för talan i samband med åtal för brott får ändra sitt ersättningsyrkande i högre rätt till följd av att åklagaren där justerat åtalet.