Mål: B 1200-19

Övernattningen

Prejudikat

Fråga om ansvar och påföljd för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt.

Om avgörandet

Målnummer
B 1200-19
Föreslagen benämning
Övernattningen
Lagrum
6 kap. 1 § brottsbalken6 kap 1 a § brottsbalken
Rättsfall
NJA 2004 s. 176NJA 2016 s. 763NJA 2017 s. 316
Sökord
Oaktsam våldtäktFrivilligt deltagandeLikgiltighetsuppsåtMedveten oaktsamhetStraffvärdeVåldtäkt