Mål: B 1200-19

"Övernattningen" NJA 2019 s. 668

Prejudikat

Fråga om ansvar och påföljd för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt.