Mål: B 3596-18

Prövningstillstånd

Bokföringsbrott. Fråga bl.a. om bedömningen av huvudsaksrekvisitet samt om brottets rubricering.