Mål: Ö 3569-19

Prövningstillstånd

Fråga om det förelegat förutsättningar för hovrätten att avvisa ett överklagande eftersom rättegångsfullmakt för ombudet i original inte inkommit.