Mål: T 1305-19

Prövningstillstånd

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att Stockholms Företagshotell AB var i dröjsmål med betalningen av en fastighet och Vallentuna kommun därför berättigad att häva avtalet, meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd i frågan om det krävdes en hävningsförklaring och om, i så fall, en tillräckligt tydlig hävningsförklaring gjordes i rätt tid. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt vilandeförklaras.