Mål: T 640-19

”Basstationerna i Luleå” NJA 2021 s. 874

Prejudikat

Ledningsrätt har upplåtits för anordningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät och som är placerade på och i byggnader. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål om ledningsrätt.