Mål: T 640-19

Prövningstillstånd

Ledningsrätt för befintliga basradiostationer för elektronisk kommunikation. Fråga om ledningsrätt ska upplåtas (partiellt prövningstillstånd).