Mål: B 2570-19

Prövningstillstånd

I mål om ansvar för olaga förföljelse har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan om påföljd. Högsta domstolen har ansett att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd rörande målet i övrigt. Hovrättens avgörande i dessa delar står därmed fast. (Partiellt prövningstillstånd.)